Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat és felhasználói jog

 

Honlap használatával Ön kijelenti, hogy minden tekintetben elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen elolvasta-e vagy sem!

A dxnbarile.hu weboldalon található tartalom, a hírlevél sorozatok, s a letölthető tanulmányok és anyagok a szerző, Barile Ildikó szellemi tulajdonát képezik, szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és az ő előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használhatóak fel!

A dxnbarile.hu weboldal egyes részei, kizárólag saját felhasználás céljából a számítógép merevlemezére menthetőek, vagy kinyomtathatóak, ám ebben az esetben sem válik az ezt tevő jogosulttá a dxnbarile.hu weboldal így többszörözött részének a tovább-használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

A dxnbarile.hu weboldalról cikkeket, információkat átvenni csak a forrásra, a dxnbarile.hu-ra és a szerzőre, Barile Ildikóra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és szöveget és egyértelműen, aktív webes linkkel hivatkozik a http://www.dxnbarile.hu -ra,  ezt minden közlésnél feltüntetve, s csak a szerző írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

KÖTBÉR A JOGELLENES FELHASZNÁLÁSÉRT:

A forrás és a szerző megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 200.000 Ft + ÁFA másolt, felhasznált oldalanként! Már másolt oldalnak minősül, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 10%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást!

A dxnbarile.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, mindazonáltal a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. Az oldalakon közzétett információk (ideértve különösen a hozzászólásokra, kérdésekre érkezett válaszokat is) tájékoztató jellegűek, ezért felhasználásuk esetén az oldal szerkesztőjét illetve üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli.

A dxnbarile.hu , mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván adatokat. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatok semmilyen körülmények között nem válnak– kifejezett hozzájárulás nélkül – más számára hozzáférhetővé.

A dxnbarile.hu bármikor rendelkezésre áll, hogy megadott személyes adatokkal kapcsolatosan tájékoztatást adjon. A regisztrált adatokat módosítani vagy töröltetni az kapcsolat@dxnbarile.hu e-mail címen, vagy minden hírlevélben, annak legalján megtalálható linken lehet. Az adatmódosításra vagy törlésre vonatkozó kérést 15 munkanapon belül teljesítjük. Egyéb, személyes adatokra vonatkozó igény, kérés esetén szintén az kapcsolat@dxnbarile.hu e-mail címen lehet a kapcsolatot felvenni.

A weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket a dxnbarile.hu semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján személyesen azonosítható lenne a felhasználó, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Az adatokat a dxnbarile.hu harmadik személynek nem továbbítja, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Panasszal az Adatvédelmi Biztos Hivatalához lehet fordulni:
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06 1 475 7186, 475 7100
Telefax: 06 1 269 3541
E-mail: adatved@obh.hu

 

 

 

 

 

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

Csak a kulturált kommunikációnak megfelelő véleményeket tesszük közzé!
Minden egyéb, szitkozódó és káromkodó hozzászólás automatikusan törlése kerül!